VIBRANT ȘI CU FOR­MAT INSOLIT

Casa Lux - - TendinȚe -

Co­vo­rul Mi­ra­ge. Oran­ge, cre­at de Pa­tri­cia Urqu­i­o­la pen­tru bran­dul GAN, are un con­tur ne­re­gu­lat, mai rar întâlnit. Es­te re­a­li­zat in­te­gral din lână de No­ua Ze­e­lan­dă și are un de­sign ce pa­re con­ce­put di­gi­tal. Îl poți co­man­da pe www.gan-rugs.com.

L 310 x l 200 cm

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.