Sim­bo­luri mai­es­tu­oa­se din Ori­en­tul Înde­păr­tat sunt pre­lua­te în noi­le mo­de­le de ta­pet de la de Go­ur­nay, pen­tru un in­te­ri­or cu tușe exo­ti­ce.

Casa Lux - - TendinȚe -

Gin­ko a fost re­cent adău­gat la co­le­cția de mo­de­le ja­po­ne­ze și co­re­e­ne. Îți pro­pu­ne un de­cor plin de sim­bo­luri, cu o că­de­re de­li­ca­tă a frun­ze­lor din ar­bo­re­le vi­eții, un ta­blou des­pre cur­ge­rea tim­pu­lui și per­spec­ti­ve­le lon­ge­vi­tății… Mo­de­lul poa­te fi co­man­dat la La Mai­son - preț 4.980 lei/pa­nou 91,5 x 213 cm.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.