Reflexii de fru­mu­sețe

Casa Lux - - TendinȚe -

Un tan­dem de ma­te­ria­le no­bi­le se po­te­nțe­a­ză re­ci­proc într-un obi­ect cu alu­ră in­so­li­tă: oglin­da Pe­pe Mar­ble, cu su­port din mar­mu­ră. Cre­ația Stu­di­o­pe­pe fa­ce par­te din ofer­ta bran­du­lui scan­di­nav Me­nu și poa­te fi po­ziți­o­na­tă pe ver­ti­ca­lă sau pe ori­zon­ta­lă, spo­rind ele­ga­nța ori­că­rui spațiu. O poți co­man­da pe sto­re.me­nu­de­sig­nshop.com - preț 2.200 lei (fă­ră ta­xe de tran­sport).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.