O co­le­cție de mo­bi­li­er com­ple­men­tar cu o ver­sa­ti­li­ta­te ieși­tă din co­mun es­te pro­pu­ne­rea bran­du­lui Bross pen­tru ori­ce in­te­ri­or mo­dern.

Casa Lux - - TendinȚe -

Ge­ta es­te un exem­plu su­ges­tiv: un obi­ect ale că­rui pă­rți se des­fac sau se plia­ză pen­tru a fi fo­lo­sit de­o­po­tri­vă drept ca­bi­net sau bi­rou, aju­tat de un sis­tem de ilu­mi­na­re încor­po­rat. Es­te re­a­li­zat din lemn de fra­sin și me­tal, fi­ind echi­pat cu sis­te­me și fe­ro­ne­rie ino­va­toa­re. De­ta­lii des­pre achi­ziție poți gă­si pe si­te-ul www.bross-ita­ly.com.

L 140 x l 50 x h 80 cm

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.