Ver­sa­ti­le și du­ra­bi­le

Casa Lux - - Evenimente -

Häfe­le Ro­mânia in­spi­ră in­dus­tria spați­i­lor in­te­ri­oa­re cu pa­no­u­ri­le Alus­plash®. Aces­tea sunt o alter­na­ti­vă eco­lo­gi­că și du­ra­bi­lă la pa­no­u­ri­le an­tis­trop din sti­clă, ma­te­rial acri­lic sau faia­nță. Alus­plash® es­te un pa­nou tri­plus­trat ba­zat pe alu­mi­niu, cu o su­pra­față ne­te­dă și un fi­ni­saj lu­ci­os. Dis­po­ni­bil într-o ga­mă lar­gă de cu­lori, Alus­plash® pro­te­je­a­ză pe­reții și du­la­pu­ri­le de ume­ze­a­lă, căl­du­ră și mur­dă­rie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.