Ma­rie Clai­re SHOES FIRST

Casa Lux - - TendinȚe -

Pen­tru că ediția noas­tră de oc­tom­brie a fost de­di­ca­tă pan­to­fi­lor, am săr­bă­to­rit ală­turi de pri­e­te­nii Ma­rie Clai­re. O di­mi­neață înso­ri­tă de toam­nă, în ca­re ne-am bu­cu­rat de gus­tări de­li­ci­oa­se și, mai ales, de întâlni­rea cu oa­meni dra­gi.

Par­te­ne­rii brun­ch-ului nos­tru au fost Bu­cu­rești Mall, Ro­se Ma­ry, res­tau­ran­tul Gar­gan­tua și M Flo­wer Lab.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.