LU­MI­NĂ ȘI SUNET

Casa Lux - - TendinȚe -

UMA So­und Lan­tern, de la Pa­blo De­sig­ns, es­te un obi­ect re­vo­luți­o­nar ce îmbi­nă un corp de ilu­mi­nat cu un di­fu­zor hi­gh fi­de­li­ty 360°. Obi­ec­tul din po­li­car­bo­nat poa­te fi ușor tran­spor­tat in/out pen­tru a crea o at­mos­fe­ră plă­cu­tă. E dis­po­ni­bil pe www.nest.co.uk - preț 2.808 lei (fă­ră ta­xe de tran­sport). Dia­me­tru 15,4 x h 28 cm

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.