Influe­nțe tro­pi­ca­le

Casa Lux - - TendinȚe -

Su­pra­fețe am­ple cu de­se­ne și tex­turi in­spi­ra­te din at­mos­fe­ra re­la­xan­tă din zo­ne­le tro­pi­ca­le pot fi acum în de­co­rul ca­sei ta­le. Sunt te­ma pre­di­lec­tă a ta­pe­te­lor și fo­to­ta­pe­te­lor Re­bel Wal­ls, din co­le­cți­i­le Ba­li și Tro­pi­cal Oa­sis. Au di­men­si­uni va­ria­te și îți poți ale­ge mă­ri­mea po­tri­vi­tă pe za­zui.ro - preț 198 lei/mp.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.