De­co­re­a­ză pe­reții în alb-ver­de-roșu cu ta­pe­tul pe su­port PVC eco­lo­gic Na­ta­le 5, ga­ta să adu­că spi­ri­tul Cră­ci­u­nu­lui mai aproa­pe.

Casa Lux - - TendinȚe -

Na­ta­le 5 este re­a­li­zat din fi­bre tex­ti­le și ce­lu­lo­ză și are o se­rie de ca­rac­te­ris­tici im­ba­ta­bi­le: nu ema­nă mi­ros, „res­pi­ră”, este ig­ni­fug și hi­poa­ler­ge­nic și este im­pri­mat cu cer­nea­lă eco, re­zis­ten­tă la ra­ze­le ul­tra­vi­o­le­te. Da­că ți-a câști­gat și ție ini­ma, îl gă­sești pe www.wal­lpep­per.it la prețul de 493 lei/mp. Lăți­me 57 cm

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.