Sfe­ră por­ta­bi­lă, ca­re de­ga­jă căl­du­ră și lu­mi­nă

Casa Lux - - TendinȚe -

Aces­te do­uă ele­men­te vi­ta­le au fost reu­ni­te și au re­pre­zen­tat punc­tul de ple­ca­re în cre­a­rea unui obi­ect de încăl­zi­re unic, ca­re ne-a cu­ce­rit de­fi­ni­tiv. De­sign Lu­do­vi­ca+ro­ber­to Pa­lom­ba pen­tru Tu­bes. Mai mul­te in­for­mații sunt dis­po­ni­bi­le pe http://tu­bes­ra­dia­tori.com. Preț la ce­re­re

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.