Noi­le fo­to­lii de la Adre­na­li­na vor­besc în lim­baj ac­tual des­pre ra­fi­na­men­tul obi­ec­te­lor și cre­ați­i­lor ar­tis­ti­ce de altă­da­tă.

Casa Lux - - TendinȚe -

Fo­to­li­ul Gea, con­ce­put de Gi­o­vanni Tom­ma­so Ga­rat­toni, este un oma­giu adus cântă­reței ita­li­e­ne Gea del­la Ga­ri­sen­da. For­ma­tul său este in­spi­rat de fo­to­li­i­le din se­co­lul al XVIII-LEA, cu pă­rți la­te­ra­le ce ofe­re­au pro­te­cție la cu­rent în spați­i­le vas­te din cas­te­le și mari reșe­di­nțe no­bi­lia­re. Ver­si­u­nea mo­der­nă be­ne­fi­cia­ză de ma­te­ria­le re­zis­ten­te de ul­ti­mă ge­ne­rație. Mai mul­te de­ta­lii poți gă­si pe adre­na­li­na.it. L 90 x l 78 x h 132 cm

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.