Par­te­ner la o bău­tu­ră cal­dă

Casa Lux - - TendinȚe -

Bo­lul de za­hăr din se­ria Jel­li­es Fa­mi­ly va fi la ma­re cău­ta­re în se­zo­nul re­ce. De­sig­ne­rul Pa­tri­cia Urqu­i­o­la l-a cre­at pen­tru bran­dul Kar­tell, în com­ple­ta­rea unei se­rii cu­prin­ză­toa­re de pa­ha­re, far­fu­rii și bo­luri re­a­li­za­te din plas­tic co­lo­rat PMMA. Ai la dis­po­ziție ne­nu­mă­ra­te fi­ni­sa­je, iar prețul este de 112 lei/buc. (fă­ră ta­xe de tran­sport) pe www.se­diar­re­da.com. Dia­me­tru 10 x h 5,5 cm

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.