Se va im­pu­ne ra­pid în ori­ce spațiu

Casa Lux - - TendinȚe -

Într-un for­mat or­ga­nic, Eda-ma­me încor­po­re­a­ză ca­rac­te­ris­tici ale unei ca­na­pe­le și ale unui day­bed. Obi­ec­tul, ce atra­ge ime­diat ate­nția, a fost cre­at de Pi­e­ro Lis­soni pen­tru bran­dul B&B Ita­lia. Este re­a­li­zat din spu­mă po­li­u­re­ta­ni­că spe­cia­lă, aco­pe­ri­tă cu ma­te­ria­le tex­ti­le. Mai mul­te de­ta­lii gă­sești pe www.be­bi­ta­lia.com.

L 247 x l 109 x h 77 cm

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.