ACORDURI DE SĂRBĂTOARE

Casa Lux - - TendinȚe -

Pa­re des­prin­să din lu­mea po­vești­lor și e ga­ta să cre­e­ze o at­mos­fe­ră de po­ves­te la ti­ne aca­să. Cu­tia mu­zi­ca­lă din se­ria San­ta’s Ho­me, de la Vil­le­roy & Bo­ch, este re­a­li­za­tă din po­rțe­lan și are di­men­si­u­ni­le L 16 x l 16 x h 20 cm. O poți cum­pă­ra de la My Ho­u­se – The Art of Li­ving cu prețul de 395 lei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.