DES­PRE CA­SĂ

Casa Lux - - Case & Idei -

De­ta­lii im­por­tan­te: pro­pri­e­ta­rii sunt o fa­mi­lie de oa­meni de afa­ceri por­tu­ghe­zi, ca­re și-au do­rit un că­min cu o ele­ga­nță atem­po­ra­lă și cu o com­par­ti­men­ta­re in­te­ri­oa­ră ju­di­ci­oa­să.

Atuu­ri­le proi­ec­tu­lui: vi­la are o ar­hi­tec­tu­ră echi­li­bra­tă, cu mul­te spații ce co­mu­ni­că flu­id și cu su­pra­fețe vi­tra­te am­ple, ori­en­ta­te că­tre toa­te la­tu­ri­le.

Pro­vo­că­ri­le con­stru­cți­ei: la in­te­ri­or au fost fo­lo­si­te ma­te­ria­le scum­pe, ce au ne­ce­si­tat o ate­nție spo­ri­tă la mon­taj.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.