7 SU­GES­TII DE ARAN­JA­MEN­TE CA­RE VIN DIN NORD

Casa Lux - - Special: Crăciun -

Sti­lul nordic a prins din ce în ce mai mult la noi, ast­fel că întâlnim nu­me­roa­se ame­na­jări des­prin­se par­că din ță­ri­le scan­di­na­ve. Le ofe­rim iu­bi­to­ri­lor aces­tui stil șap­te idei de­co­ra­ti­ve pen­tru a pe­tre­ce un Cră­ci­un ca­re îi va tran­spu­ne vir­tual în Da­ne­mar­ca sau Nor­ve­gia.

BRAD ÎN COȘ Bran­dul Nor­dal vi­ne cu o idee sim­plă și foar­te șic: am­pla­sa­rea bra­du­lui într-un coș din nu­i­e­le. Ac­ce­so­ri­za­rea lui se va fa­ce în ace­le­ași no­te na­tu­ra­le.Coș din nu­i­e­le: L 45 x l 40 x h 50 cm 1.710 lei/set 3 buc.

MERGI PE NEU­TRU De­sig­ne­rii IB Laur­sen au ales pen­tru a de­co­ra o zo­nă a ca­sei com­bi­nația alb-ne­gru, un mix cla­sic, fer­me­că­tor. Căni (di­men­si­uni va­ria­te) • Preț la ce­re­re; glo­buri Christ­mas (dia­me­tru 6 cm) • 18 lei/buc.

LUMINI MAGICE Cre­e­a­ză o at­mos­fe­ră mis­te­ri­oa­să cu aju­to­rul lu­mână­ri­lor de­co­ra­ti­ve am­pla­sa­te în sfeșni­ce și fe­li­na­re. Mo­de­le­le ală­tu­ra­te sunt de la IB Laur­sen. Di­men­si­uni va­ria­te • De la 125 lei/buc.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.