LUMINI DELICATE PEN­TRU O AT­MOS­FE­RĂ MAGICĂ

Casa Lux - - Special: Crăciun -

Com­ple­te­a­ză mo­men­tul mult aștep­tat de toți cu jo­curi lu­mi­noa­se sub­ti­le, ce pot ve­ni de la ghir­lan­de și de la alte obi­ec­te: lu­mânări, or­na­men­te, lăm­pi cu de­sign special. În ace­lași ca­dru este de pre­fe­rat să ape­le­zi la sur­se cât mai va­ria­te.

GRAȚIOASĂ ȘI INEDITĂ Lus­tră cir­cu­la­ră cu Led-uri din se­ria Stråla, re­a­li­za­tă din oțel și ma­te­rial plas­tic re­zis­tent. Dia­me­tru 45 cm 89,90 lei • IKEA

IESE ÎN EVI­DE­NȚĂ Vârf de brad cu Led-uri, mo­del STAR, re­a­li­zat din ma­te­rial plas­tic special. L 15 x l 15 cm • 37 lei • Mo­bex­pert

DE­CO­RA­TI­VE Lăm­pi de po­dea Co­no, brand Sli­de. h 113/150 cm 1.010 lei/va­rian­ta 113 cm (fă­ră ta­xe de tran­sport) • www.shop­de­cor.com

FII CREATIV și fo­lo­sește sfeșni­ce cât mai di­ver­se în re­a­li­za­rea aran­ja­men­tu­lui fes­tiv. Ce­le din ima­gi­ne sunt de la Gre­en­ga­te, dis­po­ni­bi­le la noi prin De­sign&af­ter.

CA ÎN PO­VEȘTI Lu­mânări din co­le­cția de iar­nă 2018 Ho­li­day Spar­kle, cu di­fe­ri­te arome. 190 lei/ver­si­u­nea Yan­kee Can­dle Lar­ge Jar • Yan­kee Land

FINEȚE Po­mi cu lumini COVELLIN, din acril, cu 20 de cor­puri de ilu­mi­nat LED, ali­men­ta­te cu ba­te­rie. h 45 cm 79,99 lei/buc. • jysk.ro

DE­LI­CA­TĂ ȘI RAFINATĂ Ghir­lan­dă de­co­ra­ti­vă cu glo­buri lu­mi­noa­se LED 4,8 W, brand Well. L 285 cm • 35 lei www.glow­ma­nia.ro

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.