ÎN CU­RÂND ÎN MAGAZINE

Casa Lux - - Evenimente -

Nordic Food va dis­tri­bui în Ro­mânia re­nu­mi­te­le con­ser­ve de pește John West. Prin­tre ino­vați­i­le măr­cii se nu­mă­ră con­ser­va de ton „no drain”, ca­re nu ne­ce­si­tă scur­ge­re, to­nul fi­ind în con­ti­nua­re su­cu­lent. John West a lan­sat și in­fu­zi­i­le cu ton și so­mon, o va­rian­tă foar­te aro­ma­tă, ca­re co­nți­ne con­di­men­te atent se­le­cți­o­na­te, dar și ulei de măs­li­ne. Gus­tă­ri­le Li­ght Lun­ch sunt o ga­mă ca­re vi­ne în întâmpi­na­rea ce­lor ca­re-și do­resc o ma­să ra­pi­dă și să­nă­toa­să. Pro­du­se­le au un nu­măr redus de gră­si­mi, sunt bo­ga­te în pro­tei­ne și aduc to­nul „no drain” în rețe­te­le di­fe­ri­te­lor cul­turi. Ast­fel, ga­ma cu­prin­de con­ser­ve cu ton în stil me­di­te­ra­ne­e­an, con­ser­ve cu ton în stil ita­lian sau în stil me­xi­can.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.