TÂRG DE CRĂ­CI­UN

Casa Lux - - Evenimente -

De 11 ani, Hor­nba­ch, unul din­tre prin­ci­pa­lii re­tai­leri lo­ca­li de ma­te­ria­le de con­stru­cții și gră­di­nă­rit, se află prin­tre pri­me­le rețe­le ca­re ce­le­bre­a­ză de­bu­tul săr­bă­to­ri­lor de iar­nă, ame­na­jând în fi­e­ca­re ma­ga­zin din orașe­le Bu­cu­rești, Brașov, Ti­mișoa­ra și Si­biu apro­xi­ma­tiv 160 mp cu ar­ti­co­le de­di­ca­te tra­diți­o­na­lu­lui Târg de Cră­ci­un. Din ofer­tă fac par­te de­co­rați­u­ni­le spe­ci­fi­ce (glo­buri, aran­ja­men­te de ma­să, fi­gu­ri­ne, be­te­a­lă, ghir­lan­de, lu­mânări, can­de­le etc.), dar și o ga­mă va­ria­tă de so­luții de ilu­mi­nat de­co­ra­tiv, atât pen­tru in­te­ri­or, cât și pen­tru ex­te­ri­or.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.