Cre­a­tors talk by Obsen­tum

Casa Lux - - Evenimente -

Cre­a­tors Talk per­fu­mes: 2019 tren­ds in ni­che per­fu­me­ry a fost un eveni­ment în pre­mi­e­ră în Ro­mânia or­ga­ni­zat de Obsen­tum. Pao­lo Te­ren­zi, Ti­zia­na Te­ren­zi, Eti­en­ne de Swar­dt, Ra­mon Mo­ne­gal, Mă­dă­li­na Stoi­ca-blan­chard, Ju­li­en Blan­chard, Je­an Phil­li­pe Cler­mont și Ste­fa­nia Gian­ni­no, nu­me in­fluen­te din par­fu­me­ria de nișă din Eu­ro­pa, au dez­vă­lu­it se­cre­te ale pro­ce­su­lui creativ, de la con­cept și de­sign de pro­dus la stra­te­gie de mar­ke­ting.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.