PRE­MI­E­RĂ ÎN MO­DĂ

Casa Lux - - Evenimente -

Au­rélie Fon­tan, de­sig­ner, este cre­a­toa­rea pri­mei co­le­cții cap­su­lă co­u­tu­re din lu­me, con­ce­pu­tă și pro­du­să cu aju­to­rul unui smar­tpho­ne. Au­rélie a co­la­bo­rat cu Sam­sung și s-a fo­lo­sit de Ga­la­xy No­te9 în cei șap­te pași ma­jori ai de­sig­nu­lui și pro­du­cți­ei pri­mei co­le­cții „Mo­bi­le Co­u­tu­re” din lu­me. Ace­as­ta a fo­lo­sit smar­tpho­ne-ul pen­tru a schița, a co­mu­ni­ca wi­re­less cu in­stru­men­te­le de pro­du­cție, a prin­ta fiși­e­re 3D și a pic­ta mo­de­le­le de la dis­ta­nță, to­tul pen­tru a pro­du­ce ace­as­tă co­le­cție.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.