CITEȘTE ÎN NU­MĂ­RUL VI­I­TOR

Casa Lux - - Evenimente -

Bran­dul Ser­gio Le­oni ne pro­pu­ne șar­man­ta so­bă Mar­le­ne nu doar pen­tru încăl­zi­rea spați­u­lui, ci și pen­tru ac­ce­so­ri­za­rea lui în no­te pi­to­rești. Adau­gă mo­bi­li­er în ace­lași stil, pen­tru un in­te­ri­or de po­ves­te.

De­sig­ne­rul Lu­cia­na Ge­or­ges­cu împreu­nă cu echi­pa de la Spo­ton­de­sign au ame­na­jat un apar­ta­ment din nor­dul Ca­pi­ta­lei într-o ma­ni­e­ră ac­tua­lă, cu tușe ve­se­le și ti­ne­rești, ide­a­le pen­tru fa­mi­lia ce lo­cu­i­ește aici.

To­nu­ri­le de gri și ac­cen­te­le in­dus­tria­le stau la ba­za aces­tei ame­na­jări fer­me­că­toa­re, sem­na­tă de Ana Co­ra­le­vici. Află po­ves­tea apar­ta­men­tu­lui în nu­mă­rul de ia­nua­rie!

Igno este o co­le­cție re­cen­tă de me­se la­te­ra­le cu un de­sign atem­po­ral din co­le­cția bran­du­lui Bel­tá&fra­ju­mar.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.