AC­CEN­TE MONAHALE

Casa Lux - - Ne-a Plăcut -

Pen­tru oas­peții ce vin la Mo­nas­te­ry Es­ta­te Ve­ne­tian Har­bor, din Cha­nia (Cre­ta), un se­jur aici este o ade­vă­ra­tă întoar­ce­re în timp și o ex­pe­ri­e­nță inedită, în ca­re co­nști­en­ti­ze­a­ză că lu­xul are va­le­nțe ne­bă­nu­i­te. Clă­di­rea a fost castelul unui no­bil venețian din se­co­lul al Xvi-lea, pen­tru ca apoi să fie ocu­pat de un agă turc, până la uni­fi­ca­rea Cre­tei cu Gre­cia în 1913. De­co­rul re­flec­tă mul­ti­cul­tu­ra­li­ta­tea și moște­ni­rea es­te­ti­că din Cha­nia. La cea mai re­cen­tă re­no­va­re au fost fo­lo­si­te su­per­be pla­cări ce­ra­mi­ce de la Rit­mo­nio (www.rit­mo­nio.it).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.