Scoa­te în evi­de­nță zo­na șe­mi­neu­lui cu aju­to­rul ta­pe­tu­lui Na­ta­le 9, a că­rui cu­loa­re fresh ener­gi­ze­a­ză spați­ul și con­fe­ră o sta­re de bu­nă dis­po­ziție.

Casa Lux - - TendinȚe -

Ta­pe­tul are o se­rie de pro­pri­e­tăți cu to­tul spe­cia­le, căci es­te ig­ni­fug, re­a­li­zat din fi­bre tex­ti­le și ce­lu­lo­ză, hi­poa­ler­ge­nic și nu ema­nă ni­ci­un mi­ros. De ase­me­nea, tre­bu­ie me­nți­o­nat că prin­tul es­te re­a­li­zat cu cer­nea­lă eco­lo­gi­că, re­zis­ten­tă UV. Da­că aces­te ca­rac­te­ris­tici te-au con­vins, gă­sești ta­pe­tul pe www.wal­lpep­per.it, la prețul de 493 lei/mp. Lăți­me 57 cm

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.