For­me de­li­ca­te, con­fort ma­xim

Casa Lux - - TendinȚe -

Gi­u­sep­pe Vi­ga­nò și-a pus sem­nă­tu­ra pe ca­na­pe­aua Lars și a cre­at-o ast­fel încât îți dă sen­zația că plu­tește, da­to­ri­tă pi­ci­oa­re­lor ei su­bțiri, foar­te de­li­ca­te. Are struc­tu­ră me­ta­li­că și ta­pițe­rie tex­ti­lă și es­te dis­po­ni­bi­lă la Ro­ve­re Mo­bi­li, cu 13.703 lei. Brand Bo­nal­do. L 240 x l 95 x h 73 cm

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.