De­sig­ne­rul Ma­rio Maz­zer a sti­li­zat un co­pac des­frun­zit, iar re­zul­ta­tul es­te cu­i­e­rul Tree, pen­tru Bo­nal­do.

Casa Lux - - TendinȚe -

Mo­de­lul se po­tri­vește mă­nușă într-un in­te­ri­or mo­dern și es­te dis­po­ni­bil într-o ga­mă di­ver­să de cu­lori. Re­a­li­zat din po­li­e­ti­le­nă, re­zis­tă age­nți­lor at­mos­fe­rici, mo­tiv pen­tru ca­re se pre­te­a­ză ex­ce­lent și spați­u­lui ex­te­ri­or. Îl gă­sești la ma­ga­zi­nul Ro­ve­re Mo­bi­li, cu 1.441 lei. Dia­me­tru 31 x h 175 cm

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.