CREEAZĂ LU­MI­NĂ DE ATMOSFERĂ

Casa Lux - - TendinȚe -

Preți­o­zi­ta­tea mar­mu­rei de Car­ra­ra, ma­te­rial din ca­re sunt re­a­li­za­te ba­za și dis­cul lu­mi­nos ale lam­pa­da­ru­lui So­le­dad, îi im­pri­mă aces­tui corp de ilu­mi­nat o ele­ga­nță apar­te. L-am des­co­pe­rit la Ro­che Bo­bois, cu 9.540 lei. Dia­me­tru 43 x h 208 cm

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.