CU LINII CLARE ȘI FLUIDE

Casa Lux - - TendinȚe -

În se­pa­reu, pe te­ra­să sau într-un bi­rou – scau­nul Eve se adap­te­a­ză unor in­te­ri­oa­re va­ria­te. Alu­ra sa com­bi­nă spi­ri­tul mi­ni­ma­list scan­di­nav cu tușe re­tro co­lo­nia­le. Cre­at de Ti­mo Ri­pat­ti, ca­re a fo­lo­sit lemn de ste­jar și ta­pițe­rii di­ver­se, scau­nul poa­te fi co­man­dat pe www.da­nis­hde­sig­nsto­re.com cu prețul de 5.414 lei (fă­ră ta­xe de tran­sport)

L 69,5 x l 66,3 x h 70,8 cm

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.