LU­MI­NĂ DIN TELECOMANDĂ

Casa Lux - - Special: Lumina De Interior -

O no­uă ge­ne­rație de cor­puri de ilu­mi­nat es­te in­te­gra­tă în sisteme de ilu­mi­na­re in­te­li­gen­te. Poți con­tro­la de la dis­ta­nță, in­sta­lat con­for­ta­bil pe ca­na­pea, atât in­ten­si­ta­tea lu­mi­nii, cât și nua­nțe­le po­tri­vi­te cu sta­rea ta de spi­rit sau ac­ti­vi­tăți­le în curs: lec­tu­ră, șue­tă, vi­zi­o­na­re film. Aces­te avan­ta­je sunt dis­po­ni­bi­le și la pa­no­u­ri­le lu­mi­noa­se LED din se­ria Floalt, cu telecomandă spe­cia­lă wi­re­les­ss. Au di­men­si­uni va­ria­te și prețuri cu­prin­se între 290 și 550 lei în ma­ga­zi­ne­le IKEA.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.