ÎN PAS CU FI­E­CA­RE ACTIVITATE

Casa Lux - - Special: Lumina De Interior -

Expe­ri­e­nța Sce­nes­wit­ch, ofe­ri­tă de Sig­ni­fy, asi­gu­ră trei se­tări ale lu­mi­nii cu ace­lași bec LED. Be­cu­ri­le din ace­as­tă ga­mă fun­cți­o­nea­ză cu între­ru­pă­to­rul de­ja exis­tent, fă­ră să ai ne­voie de va­ria­tor su­pli­men­tar, fi­re, alte in­sta­lații. Dis­pun de un cip de me­mo­rie in­te­grat și pot me­mo­ra ul­ti­ma se­ta­re a lu­mi­nii da­că între­ru­pă­to­rul es­te oprit timp de mai mult de șa­se se­cun­de. Mai mul­te de­ta­lii gă­sești pe www.li­ghting.phi­lips.ro.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.