DES­PRE APAR­TA­MENT

Casa Lux - - Case & Idei -

Un­de se află: într-un com­plex re­zi­de­nțial din nor­dul Ca­pi­ta­lei, în ime­dia­ta ve­ci­nă­ta­te a unei pă­duri. Pri­ve­liștea es­te una fer­me­că­toa­re, in­di­fe­rent de ano­timp, iar li­niștea de aici te co­pleșește și te fa­ce să uiți de ne­bu­nia unui oraș ma­re, cum es­te Bu­cu­rești­ul.

Lo­ca­tari: o fa­mi­lie de oa­meni de afa­ceri împreu­nă cu fe­tița lor de ze­ce ani și cu băia­tul lor de șap­te ani.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.