DES­PRE APAR­TA­MENT

Casa Lux - - Case & Idei -

Un­de se află: în cen­trul Ma­dri­du­lui, într-o clă­di­re em­ble­ma­ti­că pen­tru oraș. Apar­ta­men­tul a fost res­ti­li­zat pen­tru a re­crea atmos­fe­ra bo­e­mă a lu­mii ar­tis­ti­ce ma­dri­le­ne de la înce­pu­tul se­co­lu­lui tre­cut.

Pro­vo­ca­rea proi­ec­tu­lui: de­sig­ne­rul și-a do­rit un spațiu în ca­re lu­xul atem­po­ral să se îmbi­ne ar­mo­ni­os cu ele­men­te con­tem­po­ra­ne cu de­sign epa­tant. Fi­ni­sa­je­le stră­lu­ci­toa­re, su­pra­fețe­le pic­ta­te ma­nual con­fe­ră un plus de con­sis­te­nță ame­na­jă­rii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.