DE­SIG­NE­RUL:

Casa Lux - - Case & Idei -

Pen­tru a obți­ne un de­cor dra­ma­tic, fo­lo­sesc o cro­ma­ti­că pli­nă de mis­ter. Pe­reții pla­cați cu da­le de­co­ra­te în re­li­ef îmi amin­tesc de ele­ga­nța că­mi­ne­lor por­tu­ghe­ze, ca­re sunt o sur­să ine­pu­i­za­bi­lă de in­spi­rație.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.