Tex­ti­le moi pen­tru bebelușul tău

Casa Lux - - Sumar -

Atunci când vi­ne vor­ba de co­pi­lul tău, îți do­rești tot ce es­te mai bun pen­tru el, de la ali­men­tație la hăi­nuțe, mo­bi­li­er și tex­ti­le pen­tru ca­me­ra lui. Noi ne-am îndrep­tat ate­nția spre cea din ur­mă ca­te­go­rie și am fă­cut o se­le­cție de ac­ce­so­rii in­dis­pen­sa­bi­le.

1. FLORI VE­SE­LE Ma­te­rial tex­til Li­la, din bum­bac 100%. Lăți­me 149 cm • 247 lei/ml

Li­nea Oro Class 2. SET COLORAT Tex­ti­le pă­tuț Ba­by Girl. Se­tul in­clu­de: per­nă, pi­lo­tă, apă­ră­toa­re la­te­ra­lă, hu­să pi­lo­tă, pă­tu­ră fle­e­ce. Ma­te­ria­le an­ti­bac­te­ri­e­ne și an­tia­ler­gi­ce. Di­men­si­uni va­ria­te • 799 lei • ki­ka 3. CON­FORT SPORIT Per­nă de su­sți­ne­re și hu­să scaun de ma­să Klämmig, din po­li­es­ter • 29,90 lei • IKEA 4. DIAFANĂ Per­dea Pa­ta­pon, din in, cu bro­de­rie din vis­co­ză. Lăți­me 140 cm • 371 lei/ml • Li­nea Oro Class 5. PEN­TRU

BAIE Ha­la­te Plu­men­tis, din bum­bac or­ga­nic, pen­tru be­be 24-36 luni • 246 lei/buc. Mo­bex­pert 6. ÎMBRĂȚIȘARE CAL­DĂ Pă­tu­ri­că Ted­dy, din po­li­es­ter. L 100 x l 75 cm

59,99 lei • ki­ka 7. DE­LI­CA­TE LA ATIN­GE­RE Pro­soa­pe de față, din mu­se­li­nă, brand Bloo­min­gvil­le. L 80 x l 80 cm • 65 lei/buc. • Com­bic 8. CA UN CURCUBEU

Ma­te­rial tex­til Brow­ny, din bum­bac 100%. Lăți­me 152 cm • 480 lei/ml • Li­nea Oro Class

9. CU GLUGĂ Pro­sop Til­lgi­ven, din bum­bac. L 125 x l 60 cm • 49,90 lei • IKEA

10. UTIL Ac­ce­so­riu cu bu­zu­na­re, din bum­bac, brand Bloo­min­gvil­le. L 35 x h 55 cm

95 lei • Com­bic 11. LUMEA MARINĂ Sac de dor­mit Hap­py Wha­les, din bum­bac sa­ti­nat. Re­co­man­dat pen­tru 0-6 luni • 134 lei • Mo­bex­pert 12. SOMN UȘOR Sac de dor­mit din bum­bac. Re­co­man­dat pen­tru 6-18 luni. L 84 cm • 79,90 lei • IKEA 13. PATTERN GINGAȘ Pro­te­cție la­te­ra­lă pen­tru pă­tuț, din bum­bac, brand Bloo­min­gvil­le. L 340 x l 31 cm

320 lei • Com­bic 14. CA O PRINȚESĂ Bal­da­chin Ro­man­tic. In­clu­de ma­te­rial tex­til şi ba­ră me­ta­li­că pen­tru sus­ţi­ne­re L 300 x l 40 x h 220 cm • 319 lei • ki­ka

1

3

5

4 / IANUARIE 2019

6

2

8

14

7

9

11

12

13

10

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.