Gătește sănătos și ca un adevărat profesionist

Casa Lux - - Sumar -

Pa­si­o­nații de gă­tit ca­re apre­cia­ză nu­triția să­nă­toa­să pot gă­si aici aju­to­rul cel mai po­tri­vit. Gă­ti­re len­tă, cu aburi, ames­te­ca­re au­to­ma­tă a mâncă­rii, pro­gra­mări avan­sa­te pen­tru gus­tul op­tim re­pre­zin­tă doar o par­te din ofer­ta ce­lor mai evo­lua­te apa­ra­te cu fun­cții slow coo­king.

1. GĂTEȘTE CU ABURI Apa­rat de gă­tit mul­ti­fun­cți­o­nal Cook Fresh, brand Cu­in­si­neart, cu șa­se se­tări pre­de­fi­ni­te. L 45,4 x l 28 x h 27 cm • 1.100 lei • www.pen­tru­ga­tit.ro 2. UN VERITABIL CHEF

Slow coo­ker 5L Di­gi­tal Du­ra­ce­ra­mic Sau­té, brand Crock-pot, ide­al pen­tru șa­se per­soa­ne, din alu­mi­niu cu strat an­tia­de­rent Du­ra­ce­ra­mic™, do­tat cu nu­me­roa­se fun­cții pen­tru gă­ti­re va­ria­tă. L 35 x l 32 x h 25 cm • 899,99 lei • www.croc­kpot-ro­ma­nia.ro 3. IDE­AL PEN­TRU FA­MI­LII MICI

Slow Coo­ker 3.5L Red, brand Crock-pot, ide­al pen­tru trei per­soa­ne, cu do­uă se­tări – Low și

Hi­gh. L 33 x l 24 x h 30 cm • 224,99 lei • www.croc­kpot-ro­ma­nia.ro 4. PRACTIC Slow Coo­ker Mor­phy Ri­char­ds 461007 Su­pre­me Pre­ci­si­on 3-in-1, cu ca­pa­ci­ta­te de 6,5 li­tri și trei fun­cții de gă­ti­re. L 38,7 x l 31,2 x h 29,5 cm • 252 lei (fă­ră ta­xe de tran­sport) • www.mor­phy­ri­char­ds.co.uk

5. DE BA­ZĂ Mo­del Hein­ner HSCK-C35CR, cu vo­lum de 3,5 li­tri. • 105 lei • www.hein­ner.ro

6. POSIBILITĂȚI DE GĂ­TI­RE VA­RIA­TE Mul­ti­coo­ker De­lu­xe All-in-one, brand Phi­lips, cu vo­lum de șa­se li­tri și fun­cții de gă­ti­re len­tă. L 40 x l 30,5 x h 34,8 cm • Preț la ce­re­re • www.phi­lips.ro

7. PERFORMANT Slow coo­ker Rus­sell Hob­bs Ma­xi­cook 22750-56, cu vo­lum de șa­se li­tri.

L 35 x l 23 x h 33 cm • 299,99 lei • www.emag.ro 8. POLIVALENT Gră­tar elec­tric Ta­ji­ne 3 in 1 Do­mo­clip DOC183, cu fun­cție slow coo­king. Dia­me­tru 28 x h 34 cm • 299,99 lei • hot­pick.ro

9. AVANSAT Slow Coo­ker 5.7L Di­gi­tal, brand Crock-pot, ide­al pen­tru șa­se per­soa­ne. L 41 x l 30 x h 27 cm • 499,99 lei • www.croc­kpot-ro­ma­nia.ro 10. PEN­TRU CONNAISSEURI Mul­ti­coo­ker Go­ren­je So­us Vi­de SVI6B, cu ca­pa­ci­ta­te de șa­se li­tri. L 40 x l 23 x h 30 cm • 559 lei • www.ide­all.ro

11. RE­TRO ȘI ULTRADOTATĂ Oa­lă Mul­ti-coo­ker cu Stir To­wer, brand Kit­che­naid, vo­lum

4,25 li­tri, cu mo­duri mul­ti­ple de gă­ti­re. • 1.999 lei • www.pen­tru­ga­tit.ro 12. DE TOP Mul­ti­coo­ker All-in-one, Pre­mi­um Col­lec­ti­on, cu vo­lum de șa­se li­tri. • Preț la ce­re­re • www.phi­lips.ro

8

4

7

2

6

3

5

12

10

9

11

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.