Dotări optime pen­tru o baie restrânsă

Casa Lux - - Sumar -

Cauți pro­du­se po­tri­vi­te pen­tru o mi­că baie de man­sar­dă sau din­tr-un apar­ta­ment mai puțin spați­os? Nu fa­ce ra­bat la ca­li­ta­te și de­sign, pen­tru ca și acest loc să fie la înă­lți­me. Un ra­dia­tor de gală, mo­zaic sau faia­nță ce imi­tă mar­mu­ra sunt doar câte­va punc­te de por­ni­re.

1. ÎNTR-UN CO­LȚ La­voar sus­pen­dat, mo­del Hall, din po­rțe­lan. L 43 x l 35 x h 13 cm • 721 lei • www.ro.ro­ca.com

2. ORI­CE SPAȚIU ES­TE FO­LO­SIT Eta­je­ră de co­lț Grun­dtal, din inox și plas­tic ABS. L 26 x l 19 x h 58 cm • 39,90 lei • IKEA

3. UN AJU­TOR VER­SA­TIL Su­port de pro­soa­pe, mo­del ICE, din ala­mă cro­ma­tă. L 10,9 x l 7,8 cm • 279 lei • ki­ka 4. LOOK REVIGORANT Coș de ru­fe, mo­del Mo­ro­ce­li, brand Ra­ki, din ma­te­rial tex­til. L 36 x l 26 x h 50 cm • 104,70 lei www.pes­tre.ro 5. TURN CU DE­PO­ZI­TA­RE Du­lap înalt Ada­gio, cu do­uă uși, re­a­li­zat din MDF. L 45 x l 35 x h 169 cm

1.734 lei • Mo­bex­pert 6. PUFOS Co­vo­raș de baie din co­le­cția Efes, brand De­co­ri­no, re­a­li­zat din po­lia­cril și la­tex. L 110 x l 65 cm • 379,95 lei • De­co­ri­no 7. TEX­TURI FI­NE Mo­zaic Ca­sa­blan­ca, brand Du­ne, din pia­tră și inox, dis­po­ni­bil în mai mul­te nua­nțe. L 30 x l 30 cm • 109 lei/buc. • SSAB 8. PLAT ȘI ASPECTUOS Ra­dia­tor por­tpro­sop mo­del Hand®, brand Cor­di­vari, re­a­li­zat din oțel car­bon cu gro­si­mea de 7 mm.

L 51,4 x h 120 cm • 3.237 lei • www.de­co­rad.ro 9. SLIM Ca­dă Cer­sa­nit Na­no, din acril cu gro­si­mea de 4 mm, cu mon­ta­re pe par­tea dre­ap­tă. L 150 x l 75 x h 42 cm • 775,50 lei www.cer­sa­nit.ro 10. ALL INCLUSIVE An­sam­blu de mo­bi­li­er Oslo, com­pus din șa­se pi­e­se, in­clu­siv un la­voar din ce­ra­mi­că. 990 lei • Mo­bex­pert 11. ÎNALT Corp Lil­lången, re­a­li­zat din alu­mi­nu, inox, MDF, cu o ușă din sti­clă se­cu­ri­za­tă. L 38 x l 30 x h 194 cm • 438,90 lei • IKEA 12. MINIATURAL

La­voar sus­pen­dat com­pact, co­le­cția Deb­ba, brand Ro­ca, din ce­ra­mi­că. L 35 x l 30 x h 10 cm • 118,80 lei www.sen­so­days.ro 13. PAR­DO­SE­A­LĂ ÎN CU­LORI DES­CHI­SE

Gre­sie Ais­the­sis, brand Pa­na­ria, cu fi­ni­saj mat, gro­si­me

3,5 mm. L 50 x l 50 cm • 399,99 lei/cu­tie cu plăci pen­tru

1,75 mp • Rom­stal 14. IMITAȚIE A MAR­MU­REI Plăci de faia­nță mo­del Me­tro­po­li­tan, brand Pe­ron­da, cro­ma­ti­că al­bă mar­mo­ra­tă, fi­ni­saj mat și lu­ci­os. Di­men­si­uni va­ria­te

160 lei/mp • SSAB

1

9

8

5

2

7

6

4

3

14

10

11

12

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.