CÂTE FUN­CȚII POA­TE AVEA UN RA­DIA­TOR

Casa Lux - - TendinȚe -

Ter­mo­ven­ti­la­tor, pu­ri­fi­ca­tor de aer, ele­ment de de­cor, aces­tea sunt ca­li­tăți­le ra­dia­to­ru­lui Astro, brand Tu­bes, al că­rui de­sign, sem­nat de Lu­ca Ni­chet­to, es­te ușor de in­te­grat în ori­ce con­text. Gă­sești pro­du­sul pe www.tu­bes­ra­dia­tori.com. Pu­te­re 1.200 W. L 38 x l 23 x h 44 cm

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.