For­me si­nu­oa­se într-un întreg ar­mo­ni­os

Casa Lux - - TendinȚe -

Se­ria de fo­to­lii, pu­furi și ta­bu­re­te nu­mi­tă Har­bor s-a înnoit cu o ca­na­pea în ace­lași stil, cre­a­tă de de­sig­ne­rul Nao­to Fu­ka­sa­wa. Fa­ce par­te din por­to­fo­li­ul B&B Ita­lia și es­te re­a­li­za­tă în între­gi­me din po­li­u­re­tan spe­cial. Ma­te­ria­lul a per­mis o for­mă sculp­tu­ra­lă com­pac­tă, ase­me­nea unui bloc fa­so­nat din pia­tră sau lemn. Es­te dis­po­ni­bi­lă în mai mul­te va­rian­te de ta­pița­re. De­ta­lii, in­clu­siv des­pre achi­ziție, pe www.be­bi­ta­lia.com

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.