CU­LORI CA­RE ADUC RĂ­COA­REA ÎN CA­SĂ

Casa Mea - - NOTA EDITORULUI -

În mi­e­zul ve­rii, când căl­du­ra to­ro­pi­toa­re pu­ne stă­pâni­re pe orașe, prin­ci­pa­la noas­tră pre­o­cu­pa­re es­te cum să ne re­gă­sim con­for­tul ter­mic. Și pen­tru că nu pu­tem să mer­gem zi de zi la pis­ci­nă sau la mun­te, nu ne ră­mâne de­cât să ne con­cen­trăm pe pro­pri­i­le lo­cu­i­nțe și să le tran­sfor­măm în oa­ze ră­co­roa­se.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.