ACASĂ LA TI­NE

Casa Mea - - SUMAR -

ASPECTUL NATURAL – ELEMENTUL-CHEIE ÎN AME­NA­JA­RE O ar­hi­tec­tu­ră in­te­re­san­tă, cu for­me ju­ca­te şi di­fe­ren­ţe de ni­vel, re­pre­zin­tă un atu pen­tru ori­ce lo­cu­in­ţă şi un pri­lej de mândrie pen­tru pro­pri­e­tari. în ca­zul de fa­ţă, aspectul de­o­se­bit al ca­sei le-a dat mul­tă bă­taie de cap be­ne­fi­cia­ri­lor din cau­za echi­pe­lor ne­pro­fe­si­o­nis­te cu ca­re au avut ghi­ni­o­nul să lu­cre­ze.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.