BI­NE DE ȘTIUT!

Casa Mea - - NOUTĂȚI -

Târgul a fost o sur­să re­a­lă de idei cre­a­ti­ve și prac­ti­ce, dar și de răs­pun­suri la între­bă­ri­le con­su­ma­to­ri­lor. Astfel, aceş­tia au aflat cum pot ob­ţi­ne in­ti­mi­ta­te în in­te­ri­o­rul lo­cu­i­nțe­lor, cum pot ale­ge ac­ce­so­ri­i­le pen­tru ca­să pen­tru a trăi mai sim­plu și mai fru­mos, cum se pot bu­cu­ra de un stil de viață eco, dar şi cum îşi pot de­co­ra spați­i­le mici.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.