UN DESERT ES­TI­VAL în do­uă variante delicioase

Casa Mea - - IDEI PENTRU ACASĂ - TEXT / FOTO: CHEF DIETETICIAN MARILENA OPRIȘANU Marilena OpriȘanu

Nu lă­sa va­ra să tre­a­că fă­ră să încerci mă­car una din­tre re­ţe­te­le noas­tre de par­fait! Acest desert su­per­ră­co­ri­tor se fa­ce sim­plu şi ra­pid, din in­gre­di­en­te na­tu­ra­le, proas­pe­te şi aro­ma­te, aşa că re­zul­ta­tul va fi, ga­ran­tat, ne­mai­po­me­nit de gus­tos.

MOD DE PREPARARE:

Păs­tre­a­ză cre­ma de co­cos la frigider până la mo­men­tul pre­pa­ră­rii. Des­chi­de cu­tia și eli­mi­nă li­chi­dul ca­re se­pa­ră cre­ma, apoi tran­sfer-o într-un bol. Adau­gă îndul­ci­to­rul, va­ni­lia, o par­te din fructe zdro­bi­te şi o par­te între­gi, pen­tru a ob­ţi­ne tex­turi di­fe­ri­te.

To­peş­te un­tul de ca­cao și, du­pă ce s-a ră­cit puțin, încor­po­re­a­ză-l în cre­mă. Pen­tru mon­taj, ape­le­a­ză la pa­ha­re, cu­pe sau te­ri­ne. Da­că fo­lo­seş­ti un inel sau o te­ri­nă, căp­tu­şeş­te in­te­ri­o­rul for­mei cu fo­lie ali­men­ta­ră, iar apoi toar­nă com­po­zi­ţia. În acest fel, par­fai­tul se va des­prin­de foar­te ușor și va avea for­ma in­tac­tă. Intro­du par­fait-ul în congelator apro­xi­ma­tiv 90 de mi­nu­te, înain­te de a te de­lec­ta cu el.

MOD DE PREPARARE:

Împar­te can­ti­ta­tea de iaurt în do­uă pă­rți ega­le, în bo­luri di­fe­ri­te. Într-unul din bo­lu­ri­le cu iaurt pu­ne se­min­ţe­le de chia, o lin­gu­ri­ţă de ex­tract de va­ni­lie, îndul­ci­tor du­pă gust și do­uă lin­guri de unt de ca­cao to­pit. Aces­ta va fi pri­mul strat de par­fait. Pen­tru stra­tul de ci­o­co­la­tă, to­peş­te ci­o­co­la­ta la bain-ma­rie și, du­pă ce s-a ră­cit puțin, adau­gă ci­o­co­la­ta în cel de-al doi­lea bol cu iaurt, încor­po­rând-o cu o spa­tu­lă de silicon. Coa­ce mig­da­le­le într-o ti­gaie, apoi râşneş­te-le într-un chop­per și pu­ne-le în bol. Aro­ma­ti­ze­a­ză cu li­chi­or sau esen­ţă de mig­da­le. Aces­ta va fi al doi­lea strat de par­fait.

Pen­tru mon­taj, toar­nă cu gri­jă într-un pa­har sau într-un inel pen­tru pră­ji­turi mai întâi stra­tul cu iaurt și se­min­ţe de chia, iar apoi stra­tul cu iaurt și ci­o­co­la­tă. Intro­du de­ser­tul la frigider apro­xi­ma­tiv 90 de mi­nu­te. Ornea­ză cu mig­da­le și ful­gi de ci­o­co­la­tă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.