ATUURI

Casa Mea - - INSPIRAȚIE -

spa­ţii foar­te lar­gi şi înal­te, ca­re ofe­ră mult confort

amplasare pe plajă, des­chi­de­re că­tre oce­an

sistem de deck-uri ce asi­gu­ră atât te­ra­se ge­ne­roa­se, cât şi ie­şi­rea pe stra­dă în con­di­ţii foar­te bu­ne

des­chi­deri vi­tra­te foar­te lar­gi, ca­re per­mit lu­mi­nii na­tu­ra­le să in­tre în voie în lo­cu­in­ţă

decor in­te­ri­or în stil mi­ni­ma­list, dar în ace­la­şi timp foar­te ele­gant

o pa­le­tă de cu­lori în ton cu me­di­ul încon­ju­ră­tor

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.