ATUURI

Casa Mea - - INSPIRAȚIE -

Su­pra­fa­ţa de te­ren ge­ne­roa­să a fost un cri­te­riu clar de selecţie pen­tru be­ne­fi­ciari în mo­men­tul în ca­re au gă­sit acest lot la pe­ri­fe­ria ora­şu­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.