ATE­NȚIE!

Casa Mea - - FOCUS -

Da­că ai achi­ziți­o­nat un sistem de alar­mă an­ti­e­fra­cție, pen­tru mon­ta­rea aces­tu­ia, es­te obli­ga­to­riu să ape­le­zi la ser­vi­ci­i­le unei fir­me au­to­ri­za­te de IGPR. În caz con­trar, exis­tă ris­cul ca cei ca­re ţi-l in­sta­le­a­ză să se reîntoar­că și să-ţi spar­gă ca­sa.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.