BI­NE DE ŞTIUT!

Casa Mea - - ÎN JURUL CASEI -

Toa­te gră­di­ni­le au fost proi­ec­ta­te şi re­a­li­za­te de că­tre mem­brii echi­pei Ka­lu­na. Prin ro­ta­ţie, au lu­crat şap­te co­le­gi. În tim­pul li­ber, am pro­fi­tat de pis­te­le de bi­ci­cle­te ex­trem de ge­ne­roa­se; Tri­er şi Saar­brücken au fost ora­şe în ca­re ne-am sim­ţit ca într-o va­can­ţă... în plin se­zon de mun­că.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.