Am gă­sit no­u­tăți

Se­lec­tăm pen­tru tine ce­le mai noi pro­du­se şi ser­vi­cii! Inspi­ră-te din ale­ge­ri­le noas­tre, nu ui­ta să vi­zi­te­zi ma­ga­zi­ne­le men­ţi­o­na­te.

Casa si Gradina - - SUMAR - PRODUCŢIE: Ele­na Mi­hă­es­cu FOTO: PR fir­me­le me­nți­o­na­te

ACCENTE FRANȚUZEȘTI

Mai­son Ro­man­ti­que es­te o mi­că afa­ce­re de fa­mi­lie, ca­re a apă­rut din pa­si­u­ne pen­tru de­sig­nul fran­cez. „Iu­besc de­co­rați­u­ni­le franțuzești, can­de­la­bre­le, tușe­le ele­gan­te au­rii și mă­nun­chi­u­ri­le de flori pu­dra­te, ador pa­ti­na, cred în pu­te­rea unei ca­fe­le ser­vi­te într-o ceșcuță cu is­to­rie. Îmi pla­ce acea îmbi­na­re între ele­men­te­le rus­ti­ce și ce­le ele­gan­te”, spu­ne Mo­ni­ca Ma­nu, cre­a­toa­rea ma­ga­zi­nu­lui. www.mai­son­ro­man­ti­que.ro

Prânz co­pi­os

Co­le­cția de po­rțe­lan pre­mi­um Ca­sa­le Blu es­te in­spi­ra­tă de re­gi­u­ni­le ru­ra­le din Ita­lia. Far­fu­ria adâncă es­te ide­a­lă pen­tru un prânz co­pi­os. Preț/ bu­ca­tă: 109 lei. www.no­bi­la­ca­sa.ro

No­u­tăți de primăvară

Cea mai no­uă co­le­cție de de­co­rați­uni in­te­ri­oa­re de la Me­li Me­lo es­te in­spi­ra­tă de na­tu­ră și cu­prin­de o ga­mă între­a­gă de pro­du­se pen­tru toa­tă ca­sa: de la ta­bu­re­te, mă­suțe și cu­i­e­re, la po­rțe­la­nuri pen­tru ca­fe­le și ce­ai­uri aro­ma­te. În ima­gi­ne: set de șa­se cești de ca­fea. Preț: 149,99 lei. me­li­me­lo­pa­ris.ro

Re­tro

Da­că ești în cău­ta­rea unor pi­e­se de mo­bi­li­er vin­ta­ge mai spe­cia­le, atunci tre­bu­ie să ajun­gi în show­roo­mul Re­tros. Aici vei gă­si mo­bi­li­er au­ten­tic, din anii ’50, ’60, ’70, ’80, în sta­re foar­te bu­nă. Bu­fet Asko, fa­bri­cat în Fin­lan­da, 1965, preț: 4 000 lei. re­tros.ro

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.