OBIECTE VIN­TA­GE DE EFECT CA­RE PERSONALIZEAZĂ O CA­SĂ MODERNĂ

Casa si Gradina - - IDEI PENTRU TINE -

Chiar da­că la noi seg­men­tul an­ti­chi­tăți­lor es­te puțin dez­vol­tat, se fac pași pen­tru su­sți­ne­rea aces­tu­ia. Astfel, anual, la Ro­mex­po, în Bu­cu­rești, au loc trei ediții ale Anti­que Mar­ket. În acest an, vei pu­tea vi­zi­ta târgul în ur­mă­toa­re­le pe­ri­oa­de: 8-11 mar­tie 2018, pa­vi­li­on B1, 12-16 sep­tem­brie 2018, pa­vi­li­oa­ne C4-C5, 7-9 de­cem­brie 2018, pa­vi­li­on B. Aici vei gă­si: obiecte de co­le­cție (de la ta­blo­uri, sculp­turi, ce­a­suri, bi­ju­te­rii, obiecte de­co­ra­ti­ve), de­co­rați­uni, obiecte vin­ta­ge, că­rți ve­chi cu au­to­gra­fe de la au­tor sau fo­to­gra­fii. Mul­te obiecte as­cund po­vești fru­moa­se și pot per­so­na­li­za o ca­să ame­na­ja­tă mo­dern. www.an­ti­que­mar­ket.ro

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.