Fe­res­tre de man­sar­dă

Casa si Gradina - - IDEI PENTRU TINE -

Pro­du­că­to­rul de fe­res­tre de man­sar­dă și ac­ce­so­rii aso­cia­te Alta­ter­ra Kft., par­te din gru­pul VKR Hol­din­gs și pre­zent pe piața din Ro­mânia prin bran­dul Da­kea, adu­ce în Ro­mânia ca­mi­o­nul in­te­rac­tiv Da­kea. Aces­ta încor­po­re­a­ză teh­no­lo­gie de ul­ti­mă ge­ne­rație în ma­te­rie de de­sign de fe­res­tre și pro­mo­ve­a­ză Da­kea Ulti­ma, cel mai nou mo­del de fe­re­as­tră de man­sar­dă din por­to­fo­li­ul com­pa­ni­ei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.