IDEI PEN­TRU WEEKEND

Casa si Gradina - - IDEI PENTRU TINE -

La She­ra­ton Bu­cha­rest Ho­tel a fost inau­gu­ra­tă mult aștep­ta­ta pis­ci­nă Sky­vi­ew Pool. Un spațiu cald, co­chet, co­mod, cu o pis­ci­nă nu­mai bu­nă pen­tru o bă­lă­ce­a­lă re­la­xan­tă sau se­si­uni de hi­dro­ma­saj te întâmpi­nă aici. Pe lângă aces­tea, aici exis­tă trei zo­ne de hi­dro­ma­saj și do­uă zo­ne de ma­saj, un­de să îți poți tra­ta spas­me­le mus­cu­la­re și îmbu­nă­tăți cir­cu­lația san­gvi­nă. Par­tea cea mai in­te­re­san­tă es­te că tu­re­le de ba­zin pot de­ve­ni cu ade­vă­rat di­fi­ci­le da­to­ri­tă cu­re­nți­lor ar­ti­fi­cia­li. În weekend, du­pă câte­va tu­re de ba­zin, poți să îți re­ca­peți ener­gia la brun­ch-ul de cinci ste­le pre­gă­tit de Exe­cu­ti­ve Chef Ashlie Dias. she­ra­ton­bu­cha­rest.com/ro

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.